Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
James: Dějiny ekonomického myšlení 20. století, 1968 ekonomie
 James, Émile
 Dějiny ekonomického myšlení 20. století


Academia, Praha 1968
Rozsah: 512, [1] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
První část rozsáhlého díla významného francouzského ekonomického teoretika obsahuje charakteristiku základních teorií a doktrín od r. 1900 do r. 1936, kdy byla vydána Keynesova "Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz", která znamenala úplné přehodnocení ekonomické teorie .....
Cena:  250 Kč
   Prodáno
  
: Hospodářské dějiny. 5, Příspěvky k dějinám hutnictví železa v Českých zemích, 1980 ekonomie * průmysl
 Hospodářské dějiny. 5, Příspěvky k dějinám hutnictví železa v Českých zemích

Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1980
Rozsah: 367, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Obsah   
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Allen: Matematická ekonomie, 1971 ekonomie * matematika
 Allen, R. G. D. (Roy George Douglas), 1906
 Matematická ekonomie


Academia, Praha 1971
Rozsah: 782, [1] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Obsah   
Anotace:
Mohutná učebnice ekonomické teorie, jež je vyjádřitelná matematickou formulací, usiluje "podat co možná systematický výklad některých důležitějších a jednodušších oborů" daného vědního okruhu. Pro její uspořádání nebylo rozhodující matematické stanovisko, primární .....
Cena:  250 Kč
    Koupit
  
Lange: Politická ekonomie : Obecné otázky, 1966 ekonomie
 Lange, Oskar
 Politická ekonomie : Obecné otázky


Academia, Praha 1966
Rozsah: 334, [1] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Vynikající polský ekonom, známý svou politickou činností a vědeckými pracemi světového významu, probírá v této knize, která je první částí zamýšleného třísvazkového díla, obecné základy politické ekonomie. Vykládá její předmět a metodu, ekonomické zákony, zásady .....
Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Napoleoni: Ekonomické myšlení, 1968 ekonomie
 Napoleoni, Claudio, 1924-
 Ekonomické myšlení


Academia, Praha 1968
Rozsah: 191, [1] s.
Vázaná, obálka potrhaná, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Východiskem práce soudobého italského ekonoma je stav ekonomické vědy na počátku 20. století s dominantní úlohou teorie rovnováhy v podání Walrasově a Paretově, Marshallově a Fisherově. Na ni navazuje další vývoj, v němž vystupují do popředí ekonomové L. Robbins, J. A. Schumpeter, .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Lange: Úvod do ekonomické kybernetiky, 1968 ekonomie
 Lange, Oskar * Banasiński, Antoni
 Úvod do ekonomické kybernetiky


Academia, Praha 1968
Rozsah: 173, [3] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Práci charakterizuje vysoká odborná i pedagogická úroveň. Řeší uzavřený okruh otázek o aplikaci principů teorie regulace soustav na ekonomické procesy. Zabývá se obecnými kybernetickými principy a matematickými formulacemi, nikoliv konkrétním užitím v technice. Zvláště analyzuje .....
Cena:  130 Kč
   Prodáno
  
Sweezy: Teorie vývoje kapitalismu, 1967 ekonomie
 Sweezy, Paul Marlor
 Teorie vývoje kapitalismu


Academia, Praha 1967
Rozsah: 383, [1] s.
Vázaná, obálka při horním okraji mírně potrhaná, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Analytická studie o marxistické politické ekonomii je určena zejména západnímu čtenáři. Neobsáhla celou problematiku. Mnohé důležité otázky zcela opomenula, jiných se dotkla pouze stručnou poznámkou. Podává zároveň i kritický rozbor některých základních postupů nemarxistické .....
Cena:  200 Kč
   Prodáno
  
Łaski: Nástin teorie socialistické reprodukce, 1967 ekonomie
 Łaski, Kazimierz
 Nástin teorie socialistické reprodukce


Svoboda, Praha 1967. Ekonomie a společnost
Rozsah: 508, [6] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Teoretický příspěvek k diskusi, která probíhala v 60. letech a která osvětlovala základní problémy socialistické ekonomiky, zvláště v Československu. Ve třech částech analyzuje národní důchod v socialistickém hospodářství, dynamiku socialistické ekonomiky, jejímž nejobecnějším .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Drucker: Podnikové řízení a hospodářské výsledky, 1968 ekonomie
 Drucker, Peter Ferdinand, 1909-
 Podnikové řízení a hospodářské výsledky


Svoboda, Praha 1968. Ekonomie a společnost
Rozsah: 265, [3] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Americký sociolog, teoretik a praktik řízení shrnul v knize své praktické zkušenosti, jež nashromáždil jako organizační poradce podniků všech druhů a velikostí. Analyzuje hospodářské úkoly podniku, objasňuje příležitosti k podnikání a cestu k rozhodnutím, uvádí způsoby, .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Dorfman: Cenový systém, 1969 ekonomie
 Dorfman, Robert
 Cenový systém


Svoboda, Praha 1969. Ekonomie a společnost
Rozsah: 237, [2] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Populární výklad podstaty a fungování kapitalistické zbožní výroby v sobě shrnuje poznatky západní ekonomie ve formě trhu a cen. Obsahuje teorii cen, firmy, chování spotřebitele, konkurence a monopolu, rovnováhy a ekonomické efektivnosti. Používá marginální analýzy a problematiku .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Kindleberger: Zahraniční obchod a národní hospodářství, 1968 ekonomie
 Kindleberger, Charles Poor, 1910-
 Zahraniční obchod a národní hospodářství


Svoboda, Praha 1968. Ekonomie a společnost
Rozsah: 256 s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Komparativní metodou zpracovaná systematická studie o vzájemných vztazích a závislostech zahraničního obchodu a vnitřní ekonomiky. Při analýze přihlíží k přírodním podmínkám a k problematice práce a kapitálu, dopravním nákladům, technologickým změnám a k důsledkům monopolní .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Fišer: Plánování ve vyspělých kapitalistických zemích, 1968 ekonomie
 Fišer, Drago, 1925-
 Plánování ve vyspělých kapitalistických zemích


Svoboda, Praha 1968. Ekonomie a společnost
Rozsah: 272, [8] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Od marxistických názorů na plánování v kapitalismu přechází autor k vlastnímu plánování ve vyspělých kapitalistických zemích a dospívá k názoru, že toto plánování má s plánováním ve vyspělých socialistických zemích společný fakt, že se jedná o plánování v podmínkách .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Labini: Oligopol a technický pokrok, 1967 ekonomie
 Labini, Paolo Sylos
 Oligopol a technický pokrok


Svoboda, Praha 1967. Ekonomie a společnost
Rozsah: 236, [6] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Práce italského ekonoma o jedné z forem kapitalistického trhu a jejím vztahu k inovacím. V úvodu (Proces koncentrace průmyslu a formy trhu) se zabývá problémem novodobého procesu průmyslové koncentrace z historicko-empirického hlediska, se zvláštním zaměřením na USA a v první části .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Klein: Úvod do ekonometrie, 1966 ekonomie
 Klein, Lawrence Robert, 1920-
 Úvod do ekonometrie


NPL, Praha 1966. Ekonomie a společnost
Rozsah: 389, [4] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Učebnice amerického ekonoma nepoužívá vyšší matematiky. Do ekonometrické problematiky uvádí rozborem poptávkových modelů. Je to víceméně vnější, ale zato didakticky lépe zvládnutelný projev určitých vztahů ve výrobě. Dále se zabývá statistickou analýzou produkce a nákladů, .....
Cena:  180 Kč
   Prodáno
  
Galbraith: Společnost hojnosti, 1967 ekonomie
 Galbraith, John Kenneth, 1908-
 Společnost hojnosti


Svoboda, Praha 1967. Ekonomie a společnost
Rozsah: 335, [4] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Pozoruhodná práce významného amerického ekonoma, jehož myšlenky měly vliv na koncepci hospodářské politiky presidenta Kennedyho, zvláště pokud se týkala boje proti chudobě. Kniha pojednává přístupným způsobem o problémech společenské rovnováhy a likvidace bídy. Přestože si .....
Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Lange: Teorie reprodukce a akumulace, 1966 ekonomie
 Lange, Oskar
 Teorie reprodukce a akumulace


NPL, Praha 1966. Ekonomie a společnost
Rozsah: 188, [2] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Výklad se soustřeďuje na matematické zpracování marxistické teorie reprodukce a akumulace. První dvě kapitoly přesně matematicky formulují tuto teorii. Další se zabývají víceodvětvovými schématy reprodukce, vlivem investic na růst ekonomiky a teorií amortizace a obnovy. První dodatek .....
Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
: Hospodářské směry novověku : Studijní příručka pro sociální práci, 1939 socialismus
 Hospodářské směry novověku : Studijní příručka pro sociální práci

Edice Jitra, Praha 1939
Rozsah: 88 - [IV] s.
Brožovaná, volné listy, dobrý stav.

Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Písecký: Cesta k hospodářskému plánu, 1935 socialismus
 Písecký, Václav
 Cesta k hospodářskému plánu


Ústřední výkonný výbor Československé strany národně-soc, Praha 1935
Rozsah: 151-[II] s.
Brožovaná, částečně nerozřezáno, dobrý stav.

Cena:  90 Kč
    Koupit
  
: Hospodářská ročenka Českého slova. 1931, 1931 ekonomie
 Hospodářská ročenka Českého slova. 1931

Melantrich, Praha 1931
Rozsah: 224 s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Jánossy: Na konci hospodářských zázraků : Jev a podstata hospodářského rozvoje, 1969 ekonomie
 Jánossy, Ferenc
 Na konci hospodářských zázraků : Jev a podstata hospodářského rozvoje


Academia, Praha 1969
Rozsah: 258, [1] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Originální koncepce zdůvodnění prudkého ekonomického růstu v poválečném období u řady socialistických i kapitalistických států a jejich poklesu po dosazení trendové linie, jak autor označuje potenciální křivku růstu té kterézemě. Podle Jánossy ho je podstatou a základní .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Hobson: Imperialismus : (Studie), 1962 ekonomie * politika * historie
 Hobson, John Atkinson
 Imperialismus : (Studie)


ČSAV, Praha 1962
Rozsah: 337, [3] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Autor, anglický buržoazní ekonom (1856-1940), zaujal liberalistické stanovisko, obroušené prvky fabiánství. Ačkoliv odhalil mnohé stránky imperialismu, v jeho jádro nepronikl. Nepochopil, že imperialismus se vyvinul s objektivní nutností, důsledkem změn ve výrobní sféře, spjatých .....
Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Křen: V emigraci : západní zahraniční odboj 1939-1940, 1969 historie * paměti * 2. světová válka
 Křen, Jan, 1930-
 V emigraci : západní zahraniční odboj 1939-1940


Naše vojsko, Praha 1969. Živá minulost
Rozsah: 612, [3] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Druhý díl Křenovy trilogie, věnované historii buržoazní linie československého zahraničního odboje, zasahuje časový úsek mezi létem 1939 a porážkou Francie v červnu 1940, v detailním zpracování však představuje údobí odpočátku druhé světové války v září 1939 do jara .....
Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Křen: Do emigrace : Západní zahraniční odboj 1938-1939, 1969 historie * paměti * 2. světová válka
 Křen, Jan, 1930
 Do emigrace : Západní zahraniční odboj 1938-1939


Naše vojsko, Praha 1969. Živá minulost
Rozsah: 581, [5] s.
Vázaná, mírně naprasklá vazba, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Kramář: Pět přednášek o zahraniční politice, 1922 historie * politika * Česko
 Kramář, Karel, 1860-1937
 Pět přednášek o zahraniční politice


Pražská akciová tiskárna, Praha 1922
Rozsah: 112 s.
Brožovaná, obálka v okrajích a ve hřbetu potrhaná, volné listy, uvnitř dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Kramář: Pět přednášek o zahraniční politice, 1922 historie * politika * Česko
 Kramář, Karel, 1860-1937
 Pět přednášek o zahraniční politice


Pražská akciová tiskárna, Praha 1922
Rozsah: 112 s.
Brožovaná, obálka v okrajích a ve hřbetu potrhaná, volné listy, uvnitř dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Krejčí: Politika a mravnost, 1932 politika
 Krejčí, František, 1858-1934
 Politika a mravnost


Volná myšlenka, Praha 1932
Rozsah: 273-[X] s.
Brožovaná, volné listy, dobrý stav.

Cena:  120 Kč
    Koupit
  
Pražák: Půl století : Paměti, 1946 paměti
 Pražák, František, 1885-1947
 Půl století : Paměti


Družstevní práce, Praha 1946. Svět
Rozsah: 268-[II] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  80 Kč
    Koupit
  
Čutková: Mostecké drama : Svědectví novinářů, spisovatelů a pokrokové veřejnosti o velké mostecké stávce roku 1932, 1972 politika * historie * Česko * Dělnické hnutí
 Čutková, Marie
 Mostecké drama : Svědectví novinářů, spisovatelů a pokrokové veřejnosti o velké mostecké stávce roku 1932


Mladá fronta, Praha 1972. Archiv
Rozsah: 189, [2] s.
Brožovaná, obálka odtržená od vazby, špatný stav.

Anotace:
Dokumentární články a reportáže o stávce mosteckých horníků v r. 1932 jsou převzaty z Lidových novin, Přítomnosti, Rudého práva, Rudého večerníku a Tvorby. Doplňují je vystoupení Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého vparlamentě, některé veřejné projevy, vyhlášky, .....
Cena:  30 Kč
   Prodáno
  
Petrus: Václav Klofáč : 1868 - 1942, 1992 Česko * politika
 Petrus, Jaroslav
 Václav Klofáč : 1868 - 1942


s.n., Praha 1992
Rozsah: [37] s.
Brožovaná, obálka mírně ušpiněná, dobrý stav.

Cena:  20 Kč
    Koupit
  
Vojtíšek: Universita Karlova a boj Němců proti universitnímu zákonu z roku 1920, 1932 Česko * historie * pedagogika a vychovatelství
Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Krofta: Z dob naší první republiky, 1939 Česko * historie
 Krofta, Kamil, 1876-1945
 Z dob naší první republiky


Jan Laichter, Praha 1939. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných
Rozsah: 348 - [I] s.
Brožovaná, obálka mírně ušpiněná, volné listy, uvnitř dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Mlynárik: Pražané Slovensku : Pražané na Slovensku ve XX. století, 2000 historie
 Mlynárik, Ján, 1933
 Pražané Slovensku : Pražané na Slovensku ve XX. století


Danubius, Praha 2000. Knižnice Svazu Slováků v ČR
Rozsah: 311 s.
Brožovaná, obálka a ořízka mírně ušpiněná, jinak dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Čada: Vznik samostatného Československa, 1988 historie * Česko
 Čada, Václav, 1942
 Vznik samostatného Československa


Nakladatelství Svoboda, Praha 1988. Malá polit. knihovna
Rozsah: 104 s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
: Prvních deset let československého rozhlasu, 1935 umění * Rozhlas a televize * Česko
 Prvních deset let československého rozhlasu

Radiojournal, Praha 1935
Rozsah: 1039 s.
Vázaná, bez obálky, velmi dobrý stav.

Cena:  200 Kč
    Koupit
  
Peroutka: Budování státu : Československá politika v letech popřevratových. 2. Část první, Rok 1919, 1934 historie * politika * Česko
 Peroutka, Ferdinand, 1895-1978
 Budování státu : Československá politika v letech popřevratových. 2. Část první, Rok 1919


Fr. Borový, Praha 1934
Rozsah: S. 537-874
Polokožená převazba, obálka vevázaná, razítko knihovny Historického klubu, velmi dobrý stav.

Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Peroutka: Budování státu. III., 1920, 1991 historie * politika * Česko
 Peroutka, Ferdinand, 1895-1978
 Budování státu. III., 1920


Lidové noviny, Praha 1991
Rozsah: S. 885-1349.
Vázaná, bez přebalu, vazba v dolní části hřbetu mírně odřená, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
: Svět v přerodu : Cyklus aktuálních diskusí podle stenografického záznamu jaro 1934, 1935 Česko
 Svět v přerodu : Cyklus aktuálních diskusí podle stenografického záznamu jaro 1934

Čsl. rozhlasová společnost Radiojournal, Praha 1935. Přednášky československého rozhlasu
Rozsah: 227 - [I] s.
Převazba, dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Mareš: Otázky filosofické, národní a sociální v politice, 1923 Česko * politika
 Mareš, František, 1857-1942
 Otázky filosofické, národní a sociální v politice


Čsl. národní demokracie, Plzeň 1923. Plzeňská knih.
Rozsah: 184 s., 2 l.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
: Dr. Frant. Soukup tribun lidu : sborník k šedesátce 1871 - 1931, 1931 Česko * politika * životopisy
 Dr. Frant. Soukup tribun lidu : sborník k šedesátce 1871 - 1931

Župní výkonný výbor čs. sociálně demokratické strany dělnické župy lounské, Na Kladně 1931
Rozsah: 347 s., [24] obr. příl.
Vázaná, bez přebalu, velmi dobrý stav.

Cena:  120 Kč
    Koupit
  
Janáček: Rudolf II. a jeho doba, 1987 panovnické rody * Česko * historie
 Janáček, Josef, 1925-1994
 Rudolf II. a jeho doba


Svoboda, Praha 1987. Členská knižnice
Rozsah: 568, [4] s., [160] s. obr. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Z dosavadních odborných prací i beletristických děl pronikl císař Rudolf II. (1552-1612) do obecného povědomí jako podivínská postava, udivující současníky mnohem více svéráznými životními způsoby než opravdovými vladařskými schopnostmi. Už za svého života k sobě poutal .....
Cena:  120 Kč
   Prodáno
  
: Ústava republiky Československé, 1923 Česko * politika * právo * historie
 Ústava republiky Československé

Státní nakladatelství, Praha 1923
Rozsah: 31 s.
Brožovaná, obálka ušpiněná, uvnitř knihy zaškrtáváno, dobrý stav.

Cena:  30 Kč
   Prodáno
  
Duffack: Štefánik a Československo, 2007 historie * politika * životopisy * Česko
 Duffack, J. J.
 Štefánik a Československo


Naše vojsko, Praha 2007
Rozsah: 203, [1] s.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Zvěřina: Milan Rastislav Štefánik : Román československého hrdiny. [Díl III., IV.], 1934 beletrie * životopisné romány
 Zvěřina, Ladislav Narcis, 1891-1980
 Milan Rastislav Štefánik : Román československého hrdiny. [Díl III., IV.]


Fr. Borový, Praha 1934
Rozsah: 252 - [I] s.
Brožovaná, volné stránky, bez přebalu, dobrý stav.

Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Rajchl: Štefánikova pařížská léta, 1937 životopisné romány * historie * Česko * beletrie
 Rajchl, Rostislav, 1910-1987
 Štefánikova pařížská léta


Evropský literární klub, Praha 1937
Rozsah: 230 - [II] s.
Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Opočenský: Zrození našeho státu, 1928 historie * Česko * politika
 Opočenský, Jan, 1885-1961
 Zrození našeho státu


Státní nakladatelství, Praha 1928. Knihy pro každého č. 25
Rozsah: 194 - [2] s.
Vázaná, bez přebalu, velmi dobrý stav.

Obsah   
Cena:  60 Kč
    Koupit
  
Traub: Naše politické dějiny v 19. století, 1926 Česko * historie
 Traub, Hugo
 Naše politické dějiny v 19. století


Státní nakladatelství, Praha 1926. Knihy pro každého
Rozsah: 155 s.
Vázaná, bez přebalu, velmi dobrý stav.

Anotace:
Bibliografie, 153-4
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Traub: Naše politické dějiny v 19. století, 1926 Česko * historie
 Traub, Hugo
 Naše politické dějiny v 19. století


Státní nakladatelství, Praha 1926. Knihy pro každého
Rozsah: 155 s.
Vázaná, bez přebalu, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
    Koupit
  
: Dr. Karel Kramář : Život - Dílo - Práce : Vůdce národa, 1936 historie * politika * Česko * životopisy
 Dr. Karel Kramář : Život - Dílo - Práce : Vůdce národa

A. Pokorný, Praha 1936
Rozsah: 306, [5] s. obr. příl.
Vázaná, obálka chybí, na vazbě skvrna, jinak dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
: Dr. Karel Kramář : Život - Dílo - Práce : Vůdce národa. Díl druhý, 1937 historie * politika * Česko * životopisy
 Dr. Karel Kramář : Život - Dílo - Práce : Vůdce národa. Díl druhý

A. Pokorný, Praha 1937
Rozsah: 236, [3] s.
Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav.

Obsah   
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Kramář: Hlas, který nebyl umlčen, 1939 politika * historie * Česko
 Kramář, Karel, 1860-1937
 Hlas, který nebyl umlčen


A. Pokorný, Praha 1939
Rozsah: 155 s.
Vázaná, ostřižená přední část obálky vložená v knize, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Soubor úvah a projevů Dr. Karla Kramáře z let 1936-1937 (plus tři z roku 1934 a dva z roku 1935). Obsah: Předmluva (str.7) Úvahy vnitropolitické: Na den sv. Václava v Kyjevě (13), Kam spějeme ? (16), Po agrárním sjezdu (20), Zdraví nemocným (23), Svátek práce (25), Národní kultura .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
: Učitelé v práci a v boji : Sborník vzpomínek a studií, 1968 Česko * historie * pedagogika a vychovatelství
 Učitelé v práci a v boji : Sborník vzpomínek a studií

Práce, Praha 1968
Rozsah: 363 s., [12] s. fotogr.
Vázaná, věnování s nečitelným podpisem, obálka mírně vytahaná, velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Vondráček: Konec vzpomínání : 1938-1945, 1988 lékařství * psychologie a psychiatrie * paměti * Česko * historie
 Vondráček, Vladimír, 1895-1978
 Konec vzpomínání : 1938-1945


Avicenum, Praha 1988
Rozsah: 326 s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Vondráček: Konec vzpomínání, 1988 lékařství * psychologie a psychiatrie * paměti * Česko * historie
 Vondráček, Vladimír, 1895-1978
 Konec vzpomínání


Avicenum, Praha 1988
Rozsah: 326, [1] s., XVI s. fot. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Křen: V emigraci : západní zahraniční odboj 1939-1940, 1969 historie * paměti * 2. světová válka
 Křen, Jan, 1930
 V emigraci : západní zahraniční odboj 1939-1940


Naše vojsko, Praha 1969. Živá minulost
Rozsah: 612, [3] s.
Vázaná, ve hřbetu kousek obálky chybí, dobrý stav.

Anotace:
Druhý díl Křenovy trilogie, věnované historii buržoazní linie československého zahraničního odboje, zasahuje časový úsek mezi létem 1939 a porážkou Francie v červnu 1940, v detailním zpracování však představuje údobí odpočátku druhé světové války v září 1939 do jara .....
Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Špičák: Cestou demokracie a humanity : Z dějin a tradic našeho státu, 1969 politika * Česko
 Špičák, Josef, 1918-1989
 Cestou demokracie a humanity : Z dějin a tradic našeho státu


Melantrich, Praha 1969. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti
Rozsah: 41, [1] s.
Brožovaná, volné nerozřezané archy, obálka mírně ušpiněná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Dyk: O národní stát : 1919-1922, 23-25, 25-27, 28, 29, 30-31, 1933 politika * Česko * historie
 Dyk, Viktor, 1877-1931
 O národní stát : 1919-1922, 23-25, 25-27, 28, 29, 30-31


Spolek pro zřízení desky a pomníku Viktoru Dykovi, Praha 1933
Rozsah: 513, 524, 559, 365, 406, 546 s.
6 svazků (chybí první svazek 1917-1919). Vázaná, bez přebalu, velmi dobrý stav.

Cena:  800 Kč
   Prodáno
  
: Na dně byla smrt, 1964 2. světová válka * Česko * historie
 Na dně byla smrt

Vydavatelství časopisů MNO, Praha 1964
Rozsah: 167, [3] s.
Brožovaná, obálka pomačkaná, na spodním okraji listů slabá skvrna, horší stav.

Cena:  30 Kč
    Koupit
  
Brokešová: Ty a já : Deník, 1947 2. světová válka * Česko * paměti
 Brokešová, Ervína, 1900-1987
 Ty a já : Deník


Československý Kompas, Praha 1947. Knižnice Umělci o sobě a o všem
Rozsah: 281-[II] s.
Vazba chybí, pouze knižní blok, ten v pořádku.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
: Národní čítanka, 1918 historie * Česko
 Národní čítanka

B. Kočí, Praha 1918
Rozsah: 571, [5] s.
Vázaná, bez přebalu, vazba odřená, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  80 Kč
    Koupit
  
: Národní čítanka, 1918 historie * Česko
 Národní čítanka

B. Kočí, Praha 1918
Rozsah: 571, [5] s.
Vázaná, bez přebalu, jinak velmi dobrý stav. Včetně doplňku z r. 1919 (78 s.).

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Svobodová: Petr Vok z Rožmberka, 1985 Česko * historie * životopisy * šlechta
 Svobodová, Anežka
 Petr Vok z Rožmberka


Melantrich, Praha 1985
Rozsah: 269, [3] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
"Z pánů z Rosenberka, kdožkoli vede vladařství domu svého, předchází všechny úředníky zemské." V tomto usnesení českého sněmu roku 1497 je ve zkratce vyjádřeno mimořádné postavení rožmberských vladařů v zemi. Byli prvními po králi a mluvčími všech tří stavů - panského, .....
Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Smetánka: Hledání zmizelého věku : Sondy do středověkých Čech, 1987 Česko * historie * středověk
 Smetánka, Zdeněk, 1931
 Hledání zmizelého věku : Sondy do středověkých Čech


Mladá fronta, Praha 1987. Kolumbus
Rozsah: 330 s.
Vázaná, obálka pomačkaná, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  70 Kč
    Koupit
  
: Československé dějiny v datech, 1986 Česko * historie * encyklopedie
 Československé dějiny v datech

Svoboda, Praha 1986. Členská knižnice
Rozsah: 714 s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Krátký: Apoštol míru J.A. Komenský : Výbor z díla Jana Amose Komenského, 1949 pedagogika a vychovatelství * filozofie
 Krátký, Radovan, 1921-1973 * Stejskal, Václav, 1922-1986
 Apoštol míru J.A. Komenský : Výbor z díla Jana Amose Komenského


Čs. spis., záv. ELK, Praha 1949. Národní klenotnice
Rozsah: 229 s.
Vázaná, obálka chybí, dobrý stav.

Anotace:
R. Krátký a V. Stejskal vybrali ze spisů Komenského stati, kde se veliký nadčasový pedagog a vědec objevuje nejen jako apoštol osvěty a pokroku, ale především jako neúnavný obhájce a zastánce míru, "... neboť válka je cosizvířecího, lidem sluší lidskost a mírnost ... " (Unum .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
: O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici České země, 1982 literární památky
 O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici České země

Vyšehrad, Praha 1982
Rozsah: 181 s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Žitavský: Kronika Zbraslavská, 1952 kroniky * historie * Česko
 Žitavský, Petr, zemř. 1339 * Ota Žitavský
 Kronika Zbraslavská


Melantrich, Praha 1952. Odkaz minulosti české
Rozsah: 975, [3] s.
Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Latinská kronika staročeská je dílo dvou příslušníků feudálního duchovenstva, bývalého opata Oty, a Petra Žitavského, od r. 1316 rovněž opata kláštera zbraslavského. Líčí dobu od r. 1260 do r. 1338, t. j. sklonek vlády Přemysla Otakara II., kralování Václava II., Václava .....
Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Žitavský: Kronika Zbraslavská, 1952 kroniky * historie * Česko
 Žitavský, Petr, zemř. 1339 * Ota Žitavský
 Kronika Zbraslavská


Melantrich, Praha 1952. Odkaz minulosti české
Rozsah: 975, [3] s.
Vázaná, obálka v okrajích potrhaná a podlepovaná, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  180 Kč
   Prodáno
  
: Cesty do Svaté země, 1948 Česko * historie * cestopisy
 Cesty do Svaté země

ELK, Praha 1948. Národní klenotnice č. 33
Rozsah: 252, [2] s.
Vázaná, obálka chybí, vazba mírně zašlá, dobrý stav.

Obsah   
Anotace:
[obálka ELK 1948]: Tento svazek Národní klenotnice podává ukázky ze tří slavných českých cestopisů, vyličujících putování do země, jež tehdy ležela v centru všeho evropského křesťanského zájmu, do Svaté země. Ani ti, kdož mohli putovat na svůj vlastní náklad, jako na .....
Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Steinbeck: Na plechárně ; Sladký čtvrtek, 1972 beletrie
 Steinbeck, John, 1902-1968
 Na plechárně ; Sladký čtvrtek


Odeon, Praha 1972. Klub čtenářů
Rozsah: 314, [6] s.
Vázaná, obálka mírně zašlá, jinak dobrý stav.

Anotace:
Dva romány, které prostředím, postavami i dějem na sebe těsně navazují, zachycují život ulice Na plechárně v kalifornském přímořském městě, život ulice, jíž vládne rybí konzervárna zvaná Plechárna a její pravidelný pracovní rytmus. Pestrý obraz života drobných lidiček, .....
Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Komenský: Stručná historie církve slovanské, 1941 historie * Česko
 Komenský, Jan Amos, 1592-1670
 Stručná historie církve slovanské


Melantrich, Praha 1941. Odkaz minulosti české
Rozsah: 113 - [I] s.
Brožovaná, volné listy, velmi dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
: První pokračovatelé Kosmovi, 1950 historie * Česko * kroniky
 První pokračovatelé Kosmovi

Melantrich, Praha 1950. Odkaz minulosti české
Rozsah: 103, [5] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Překlad letopisů t. zv. kanovníka vyšehradského a mnicha sázavského, líčících dějiny české prvé pol. 12. století. Úvodní studii o době, z níž kroniky pocházejí, napsal Z. Fiala, stať o autorech letopisů K. Hrdina. Stručné vysvětlující poznámky se vzájemně doplňují s .....
Cena:  60 Kč
   Prodáno
  
Karel IV.: Vlastní životopis Karla IV., 1946 historie * Česko * životopisy
 Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378
 Vlastní životopis Karla IV.


Melantrich, Praha 1946. Odkaz minulosti české
Rozsah: 196-[II] s.
Vázaná, obálka mírně potrhaná, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Karel IV.: Vlastní životopis Karla IV., 1946 historie * Česko * životopisy
 Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378
 Vlastní životopis Karla IV.


Melantrich, Praha 1946. Odkaz minulosti české č. 1
Rozsah: 196, [2] s.
Brožovaná, dobrý stav.

Obsah   
Cena:  60 Kč
   Prodáno
  
Pekař: O smyslu českých dějin, 1990 historie * Česko
 Pekař, Josef, 1870-1937
 O smyslu českých dějin


Rozmluvy, Praha 1990
Rozsah: 418, [2] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Obsah   
Cena:  80 Kč
    Koupit
  
Vratislav z Mitrovic: Příhody, jež na cestě do Carohradu a zvláště v zajetí svém zkusil a sepsal Václav Vratislav z Mitrovic, 1874 historie * cestopisy
 Vratislav z Mitrovic, Václav, 1576-1635
 Příhody, jež na cestě do Carohradu a zvláště v zajetí svém zkusil a sepsal Václav Vratislav z Mitrovic


Fr. A. Urbánek, Praha 1874. [Cestopisná bibliotéka
Rozsah: 171 s.
Brožovaná, obálka zašlá, hřbet přelepený páskou, nerozřezaná, dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Holeček: Černá Hora, 1876 historie
 Holeček, Josef, 1853-1929
 Černá Hora


Spolek pro vydávání laciných knih českých, Praha 1876. Matice lidu
Rozsah: 142 s.
Převazba, dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Kreibich: Němci a česká revoluce roku 1848, 1950 historie * Česko
 Kreibich, Karel, 1883-1966
 Němci a česká revoluce roku 1848


Rovnost, Brno 1950. Za svobodu lidu
Rozsah: 34, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Historicko-politická studie o vývoji revolučních událostí středoevropských v bouřlivém roce 1848, hlavně v březnu (svatováclavský výbor) a v červnu (svatodušní povstání), kdy došlo k třídění radikálních revolucionářů a konservativní buržoasie, která zradila, jako vždy, .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Sedláček: Historické pověsti lidu českého, 1972 historie * pověsti, báje, mýty * Česko
 Sedláček, August, 1843-1926
 Historické pověsti lidu českého


Odeon, Praha 1972. Klub čtenářů č. 327
Rozsah: 345, [6] s.
Vázaná, obálka v okrajích potrhaná a ušpiněná, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Sbírka 111 historických pověstí je chronologicky uspořádána do pěti "věnců" podle jejich předpokládaného vzniku. Každému "věnci" předchází historický a literární úvod. Autorovou snahou bylo vybrat z různých písemných pramenů ty pověsti, "jichž původ z lidu aneb z jednotlivých .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Slavík: Vznik českého národa : Úvod do českých dějin. I, Národ v době družinné, 1946 historie * Česko
 Slavík, Jan, 1885-1978
 Vznik českého národa : Úvod do českých dějin. I, Národ v době družinné


Pokrok, Praha 1946. Knihovna Národního osvobození č. 179
Rozsah: 205, [5] s.
Brožovaná, hřbet přelepený páskou, volné listy, dobrý stav.

Anotace:
Tato práce sociologicky orientovaného historika, známého četnými pracemi o revoluci ruské a husitské, liší se podstatně ode všech spisů, jež kdy o české minulosti byly napsány. Naše díla historická, podrobná i stručná, vypravují o osudech národa, státu, dynastií, šlechty, .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
: Analýza vývoje ekonomické teorie v Československu v šedesátých letech, 1972 ekonomie
 Analýza vývoje ekonomické teorie v Československu v šedesátých letech

Academia, Praha 1972
Rozsah: 68, [1] s.
Brožovaná, obálka pomačkaná, uvnitř dobrý stav.

Anotace:
Obsahem publikace jsou tři stati, v nichž autoři hodnotí vývoj ekonomického myšlení v Československu v 60. letech. První stať se týká všeobecně teoretických otázek a zpracovala ji zvláštní komise vědeckého kolegia ekonomie ČSAV. V druhé stati, která vzešla z pracovní skupiny .....
Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Stádník: Národní důchod a jeho rozdělení se zvláštním zřetelem k Československu, 1946 ekonomie
 Stádník, Miloš, 1907-1977
 Národní důchod a jeho rozdělení se zvláštním zřetelem k Československu


Knihovna Sborníku věd právních a státních, Praha 1946. Knihovna Sborníku věd právních a statních
Rozsah: 280 s.
Brožovaná, obálka u hřbetu mírně potrhaná, vazba uvolněná, dobrý stav.

Cena:  150 Kč
    Koupit
  
Stádník: Sociální blahobyt a národní důchod, 1946 ekonomie
 Stádník, Miloš, 1907-1977
 Sociální blahobyt a národní důchod


Knihovna Sborníku věd právních a státních, Praha 1946. Knihovna Sborníku věd právních a statních
Rozsah: 240 s.
Brožovaná, obálka u hřbetu mírně potrhaná, vazba uvolněná, dobrý stav.

Cena:  150 Kč
    Koupit
  
Engliš: Malá finanční věda, 1946 ekonomie
 Engliš, Karel, 1880-1961
 Malá finanční věda


Fr. Borový, Praha 1946
Rozsah: 326, [2] s.
Brožovaná, obálka v okrajích mírně potrhaná a uvolněná od vazby, volné listy, dobrý stav. Chybějící strany 3-14 (titulní list, obsah a předmluva) nahrazeny xerokopií.

Anotace:
Malá finanční věda profesora Dra Karla Engliše je stručnější populární zpracování jeho velkého vědeckého díla "Finanční věda". Stejně jako tento spis obsahuje Malá finanční věda všechny hlavní zásady veřejného hospodaření, ale je svou názorností zpřístupněna i laikům, .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Chvojka: Krajem domova (Pyšely na starých pohlednicích a fotografiích), 2009 místopis * obrazové publikace
 Chvojka, Jiří, 1943
 Krajem domova (Pyšely na starých pohlednicích a fotografiích)


Regulus, Praha 2009
Rozsah: 73, [3] s.
Vázaná (lamino), velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Fiala: Předhusitské Čechy, 1978 Česko * historie
 Fiala, Zdeněk, 1922-1975
 Předhusitské Čechy


Svoboda, Praha 1978
Rozsah: 421, [2] s., [40] s. fot. příl., [2] skl. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Obsah   
Anotace:
Dějepisná studie, určená širčí veřejnosti a navazující volně na autorovu knihu Přemyslovské Čechy. Zahrnuje období od r. 1310 do vypuknutí husitské revoluce v r. 1419, tedy prakticky vládu lucemburské dynastie. Je rozdělena do tří kapitol, zahrnujících postupně vládu Jana Lucemburského .....
Cena:  80 Kč
    Koupit
  
Bass: Cirkus Humberto, 1947 beletrie
 Bass, Eduard, 1888-1946
 Cirkus Humberto


Fr. Borový, Praha 1947. Žatva
Rozsah: 631-[III] s.
Vázaná (převazba?), obálka chybí, velmi dobrý stav.

Anotace:
Populární román, který patří k nejčtenějším českým knihám od válečných let pro lidovost vyprávění a pravdivé zachycení života cirkusových dělníků a artistů.
Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
: Zašantročené Křivoklátsko : Příspěvek k dějinám pozemkové reformy v Čechách, 1925 historie * Česko * politika
 Zašantročené Křivoklátsko : Příspěvek k dějinám pozemkové reformy v Čechách

Časopis Srp, Karlín 1925
Rozsah: 198 s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  200 Kč
   Prodáno
  
Psůtková: I nám vládli nemocní? : naši první prezidenti očima medicíny, 1992 historie * politika * Česko
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Lesný: Druhá zpráva o nemocech mocných : Významné historické postavy očima neurologa, 1987 historie
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Lesný: Druhá zpráva o nemocech mocných : Významné historické postavy očima neurologa, 1987 historie
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Lesný: Zpráva o nemocech mocných : Významné historické postavy očima neurologa, 1984 historie
Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
Lesný: Zpráva o nemocech mocných : Významné historické postavy očima neurologa, 1984 historie
 Lesný, Ivan, 1914-2002
 Zpráva o nemocech mocných : Významné historické postavy očima neurologa


Horizont, Praha 1984
Rozsah: 249 s.
Vázaná, obálka a vazba v hranách odřená, jinak dobrý stav.

Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Vondráček: Konec vzpomínání, 1988 lékařství * psychologie a psychiatrie * paměti * Česko * historie
 Vondráček, Vladimír, 1895-1978
 Konec vzpomínání


Avicenum, Praha 1988
Rozsah: 326, [1] s., XVI s. fot. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Zilyn'skyj: Ukrajinci v Čechách a na Moravě : (1894) 1917 - 1945 (1994), 1995 historie * Česko * Ukrajina
 Zilyn'skyj, Bohdan, 1954-
 Ukrajinci v Čechách a na Moravě : (1894) 1917 - 1945 (1994)


X-Egem, Praha 1995
Rozsah: 128 s.
Brožovaná, obálka mírně ušpiněná, dobrý stav. Věnování autora.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Zilyn\'skyj: Ukrajinci v Čechách a na Moravě : (1894) 1917 - 1945 (1994), 1995 historie * Česko * Ukrajina
 Zilyn\'skyj, Bohdan, 1954-
 Ukrajinci v Čechách a na Moravě : (1894) 1917 - 1945 (1994)


X-Egem, Praha 1995
Rozsah: 128 s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Kubka: Mezi válkami, 1969 historie * Česko * paměti
 Kubka, František, 1894-1969
 Mezi válkami : Masaryk a Beneš v mých vzpomínkách


Svoboda, Praha 1969
Rozsah: 226, [2] s.
Vázaná, obálka v okrajích mírně potrhaná, v zadní části kousek chybí, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Základní kostrou Kubkovy memoárové práce, zaměřené na T. G. Masaryka a E. Beneše, jsou jeho vlastní zážitky ze setkání s těmito osobnostmi. Přitom se tu však v osobních zkušenostech odehrávají dějiny Československa, jak probíhaly od konce Rakouska-Uherska až k počátku druhé .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Valach: Fenomén Baťa, 1990 historie * dějiny závodů * Česko
 Valach, František
 Fenomén Baťa


Práce, Praha 1990. Impulsy
Rozsah: 77, [1] s.
Brožovaná, obálka mírně zašlá, jinak dobrý stav.

Obsah   
Anotace:
Jak vlastně vznikla z malé dílničky světoznámá sériová výroba obuvi Baťa? Jaký byl její zakladatel? V čem spočívala její sociální politika a zejména péče o dorost? Jak probíhal dobrodružný útěk Tomáše Bati juniora před nacisty? Proč byla Kanada zvolena za prozatímní nové .....
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Modráček: Rozvrat rakousko-uherské monarchie : Historicko-politický nástin, 1904 historie * politika * Česko
 Modráček, František, 1871-1960
 Rozvrat rakousko-uherské monarchie : Historicko-politický nástin


Zář, Praha 1904
Rozsah: 79 s.
Brožovaná, obálka mírně ušpiněná, dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
 
>
  předchozí stránka     následující stránka