Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Propertius: Elegie, 1945 poezie * antika
 Propertius, Sextus Aurelius, ca 50-ca 15 př. Kr.
 Elegie


Fr. Borový, Praha 1945. Pantheon - druhá řada č. 11
Rozsah: 296, [2] s.
Brožovaná, nerozřezané listy, velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Aristofanés: Jezdci ; Žáby, 1940 divadelní hry * antika
 Aristofanés, ca 445-ca 386 př. Kr.
 Jezdci ; Žáby


Melantrich, Praha 1940. Antická knihovna č. 4
Rozsah: 174, [1] s.
Brožovaná, částečně nerozřezaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Dvě Aristofanovy komedie. Jezdci jsou dílem jeho mládí, neboť je napsal básník, kterému bylo v té době něco přes dvacet let. Žáby jsou komedie, která vznikla o dvacet let později, tedy dílo Aristofanova zralého věku. Čteme-li tyto komedie dnes, žasneme jednak nad dokonalostí Aristofanova .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Seneca: Z dopisů Senekových, 1941 antika * filozofie
 Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr.-65 po Kr.
 Z dopisů Senekových


Melantrich, Praha 1941. Antická knihovna č. 6
Rozsah: 115, [2] s.
Brožovaná, nerozřezané listy, velmi dobrý stav.

Anotace:
Ve velmi rušné a nejisté době se rodily Senekovy "Epistulae morales - Listy o mravnosti", z nichž nejkrásnější leží v pečlivém moderním převodu před námi. V I. století po Kr. dosáhla sice říše římská vrcholu své moci, ale jevila již zároveň znaky úpadku. Zrcadlem tohoto .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Ovidius: Proměny, 1935 poezie * antika
 Ovidius, 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.
 Proměny


Jan Laichter, Praha 1935
Rozsah: 618, [7] s., [16] l. obr. příl.
Sešitové vydání, stránky nerozřezány, u posledního sešitu odpadlá zadní část obálky část listů, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Jedno z nejznámějších klasických děl starověké poesie, vycházející z bohaté mythologické tradice řecké a částečně římské, uvádí ve svých patnácti oddílech báje o proměnách lidí ve zvířata, v rostliny, kameny, vodu, nebo i ve hvězdu. Bezmála půl třetího sta bájí .....
Cena:  120 Kč
   Prodáno
  
Artemidóros: Snář, 1974 snáře * antika
 Artemidóros, 2. pol. 2. stol.
 Snář


Svoboda, Praha 1974. Antická knihovna č. 26
Rozsah: 333, [1] s.
Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Svět pozdního helénismu a vrcholného císařství, v němž Artemidóros žil a působil, považoval věštbu včetně hodnověrného výkladu snů za potřebnou a užitečnou každému člověku. Proto patřil Artemidórův Snář v době svého vzniku i v pozdějších dobách k vyhledávané četbě, .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Lucanus: Farsalské pole ; Chvalozpěv na Pisona, 1976 antika
 Lucanus, Marcus Annaeus, 39-65
 Farsalské pole ; Chvalozpěv na Pisona


Svoboda, Praha 1976. Antická knihovna č. 33
Rozsah: 371, [1] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Nedokončený historický epos římského básníka, popraveného za Neronovy vlády, líčí v barvitých obrazech občanskou válku mezi Caesarem a Pompeiem. Děj probíhá pod tíhou osudu bez zásahů bohů, ale často ho ovlivňují čáry a snová vidění. První úplný český překlad byl .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Ovidius: O lásce a milování, 1969 poezie * antika
 Ovidius, 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.
 O lásce a milování


Svoboda, Praha 1969. Antická knihovna č. 2
Rozsah: 398, [2] s.
Vázaná, obálka v okrajích mírně potrhaná, v zadní části malý kousek chybí, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Soubor Ovidiovy milostné poezie spadá do básníkova prvního tvůrčího období, vyznačeného rozpětím mezi r. 20 a r. 2. př. n. l. Inspirován četbou svých uměleckých předchůdců, dává na základě vlastních poznatků, spojených s obrazotvorností, rozpučet lásce v rozmanitosti všech .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Suetonius Tranquillus: Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech, 1998 antika * historie * Starověký Řím
 Suetonius Tranquillus, Gaius, ca 69-140
 Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech


Svoboda, Praha 1998. H(istorica) č. 3
Rozsah: 582, [1] s.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Anotace:
V biografiích římských císařů Caesara, Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Neróna, Galby, Othóna, Vitellia, Vespasiana, Tita a Domitiana ličí Suetonius podrobně nejen jejich podobu a státnické činy, ale i jejich charakterové vlastnosti, slabosti a neřesti. Ve snaze co nejvýstižněji .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
: Moudrost starých Římanů, 1990 antika * citáty
 Moudrost starých Římanů

Odeon, Praha 1990. Klub čtenářů č. 604
Rozsah: 238, [2] s.
Vázaná, obálka v okrajích mírně potrhaná, velmi dobrý stav.

Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
: Moudrost starých Římanů, 1990 antika * citáty
 Moudrost starých Římanů

Odeon, Praha 1990. Klub čtenářů č. 604
Rozsah: 238, [2] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  30 Kč
    Koupit
  
: Moudrost starých Římanů, 1990 antika * citáty
 Moudrost starých Římanů

Odeon, Praha 1990. Klub čtenářů č. 604
Rozsah: 238, [2] s.
Vázaná, obálka v okrajích mírně potrhaná, velmi dobrý stav.

Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
: Starověký Řím : Čítanka k dějinám starověku, 1976 historie * antika * Římská říše
 Starověký Řím : Čítanka k dějinám starověku

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1976. Pomocné knihy pro žáky
Rozsah: 530, [1] s.
Vázaná, obálka chybí, vazba mírně zašlá, dobrý stav.

Anotace:
Dlouhou a bohatou cestou antické historie od založení Říma až po pád "věčného města" provází čítanka v rozsáhlém souboru kratších črt, v nichž se odvíjí průběh významných dějinných událostí i tehdejší každodenní život a osudy proslulých osobností. Častěji než .....
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
: Starověký Řím : Čítanka k dějinám starověku, 1976 historie * antika * Římská říše
 Starověký Řím : Čítanka k dějinám starověku

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1976. Pomocné knihy pro žáky
Rozsah: 530, [1] s.
Vázaná, obálka v zadní části silně potrhaná, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
    Koupit
  
: Starověké Řecko : Čítanka k dějinám starověku, 1976 historie * antika * starověk * Řecko
 Starověké Řecko : Čítanka k dějinám starověku

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1976
Rozsah: 450, [2] s.
Vázaná, obálka chybí, vazba v hranách mírně odřená, dobrý stav.

Anotace:
Výběr textů, jež umožňují hlouběji poznat život, myšlení a názory obyvatel starověkého Řecka.
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Sábl: Hrdinové antických olympiád : olympijské příběhy a pověsti, 1968 starověk * historie * antika * Řecko * sport
 Sábl, Václav, 1906
 Hrdinové antických olympiád : olympijské příběhy a pověsti


Olympia, Praha 1968
Rozsah: 398, [3] s., [42] s. obr. příl., [2] mapy
Vázaná, obálka v okrajích potrhaná s chybějícím kouskem v horní přední části, jinak dobrý stav.

Anotace:
Encyklopedickou formou zpracoval autor v knize množství zajímavého materiálu o původu, historii a náplni antických olympijských her, o jejich organizátorech, účastnících a hrdinech i těch, kteří ve svých nesmrtelných dílech zachytili atmosféru tohoto jedinečného svátku v historii .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Ovidius: Proměny, 1967 poezie * antika
 Ovidius, 43 př. Kr.-ca 18 po Kr.
 Proměny


Odeon, Praha 1967. Knihovna klasiků * Spisy P. Ovidia Nasona č. 2
Rozsah: 443, [7] s.
Vázaná, obálka místy mírně odřená s malými trhlinkami, velmi dobrý stav.

Anotace:
Jedno z nejznámějších klasických děl starověké poesie, vycházející z bohaté mythologické tradice řecké a částečně římské, uvádí ve svých patnácti oddílech báje o proměnách lidí ve zvířata, v rostliny, kameny, vodu, nebo i ve hvězdu. Bezmála půl třetího sta bájí .....
Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Vergilius: Aeneis, 1933 antika * poezie
 Vergilius, 70-19 př. Kr.
 Aeneis


Jan Laichter, Praha 1933. Laichterova sbírka krásného písemnictví č. 38
Rozsah: XXXIX, 524, [2] s., [16] l. obr. příl.
Převazba, na několika listech drobné skvrny, velmi dobrý stav.

Anotace:
Aeneis je dílo, které ještě dnes patří k základním hodnotám naší civilizace. Epos, jenž měl Římanům nahradit oba homérské eposy, Iliadu a Odysseu, a oslavit dějinné poslání římského národa, nalézá svého hrdinu v Aeneovi, který po pádu Tróje dostává osudové poslání, .....
Cena:  120 Kč
    Koupit
  
Borecký: Píši ti, příteli, 1975 antika
 Borecký, Bořivoj, 1922-1995
 Píši ti, příteli


Odeon, Praha 1975. Antická próza č. 6
Rozsah: 400, [3] s.
Vázaná, obálka zašlá, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Svazek obsahuje výbor z nejzajímavějších dopisů antických autorů, a to z řeckých např. Platóna, Xenofónta, Diogena, Alexandra Velikého, Aristotela, Epikura, Démosthena, Isokrata, z římských např. Sallustia, Cicerona, Seneky. Listy, líčící starověké hostiny, přírodní katastrofy, .....
Cena:  70 Kč
    Koupit
  
Longos: Láska a dobrodružství : Longos, Dafnis a Chloé ; Héliodóros, Příběhy aithiopské, 1971 antika * beletrie
 Longos, ca 2. stol. * Heliodorus
 Láska a dobrodružství : Longos, Dafnis a Chloé ; Héliodóros, Příběhy aithiopské


Odeon, Praha 1971. Antická próza č. 1
Rozsah: 368, [3] s.
Vázaná, obálka chybí, na hřbetu ve spodní části vazby skvrna, dobrý stav.

Obsah   
Anotace:
Svazek přináší pastýřskou idylu - románek Dafnis a Chloé, příběh lásky mladého pastýře a divukrásné pastýřky, v němž oba naivní milenci hledají, jak vyjádřit vzájemné city a dosáhnout splynutí duší a těl. Příběhy aithiopské jsou románem podivných zapletek, čar .....
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Suetonius Tranquillus: Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech, 1998 antika * historie * Starověký Řím
 Suetonius Tranquillus, Gaius, ca 69-140
 Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech


Svoboda, Praha 1998. H(istorica) č. 3
Rozsah: 582, [1] s.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Anotace:
V biografiích římských císařů Caesara, Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Neróna, Galby, Othóna, Vitellia, Vespasiana, Tita a Domitiana ličí Suetonius podrobně nejen jejich podobu a státnické činy, ale i jejich charakterové vlastnosti, slabosti a neřesti. Ve snaze co nejvýstižněji .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Hésiodos: Zpěvy železného věku, 1990 antika * poezie
 Hésiodos, ca 700 př. Kr.
 Zpěvy železného věku


Svoboda, Praha 1990. Antická knihovna č. Prémie 1988-1990
Rozsah: 128, [3] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Suetonius Tranquillus: Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech, 1974 antika * historie * Římská říše
 Suetonius Tranquillus, Gaius, ca 69-140
 Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech


Svoboda, Praha 1974. Antická knihovna č. 24
Rozsah: 582, [1] s.
Vázaná, obálka a vazba zašlá, dobrý stav.

Anotace:
V biografiích římských císařů Caesara, Augusta, Tiberia, Caliguly, Claudia, Neróna, Galby, Othóna, Vitellia, Vespasiana, Tita a Domitiana ličí Suetonius podrobně nejen jejich podobu a státnické činy, ale i jejich charakterové vlastnosti, slabosti a neřesti. Ve snaze co nejvýstižněji .....
Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Vergilius: Aeneis, 1970 antika * poezie
 Vergilius, 70-19 př. Kr.
 Aeneis


Svoboda, Praha 1970. Antická knihovna č. 7
Rozsah: 427, [1] s.
Vázaná, obálka v okrajích mírně potrhaná, dobrý stav.

Anotace:
Aeneis je dílo, které ještě dnes patří k základním hodnotám naší civilizace. Epos, jenž měl Římanům nahradit oba homérské eposy, Iliadu a Odysseu, a oslavit dějinné poslání římského národa, nalézá svého hrdinu v Aeneovi, který po pádu Tróje dostává osudové poslání, .....
Cena:  70 Kč
    Koupit
  
Pausanias: Cesta po Řecku. I, 1973 antika * Řecko * historie
 Pausanias, ca 115-ca 180
 Cesta po Řecku. I


Svoboda, Praha 1973. Antická knihovna č. 20
Rozsah: 581, [1] s.
Vázaná, obálka v okrajích potrhaná, na hřbetu obálky i vazby zapsáno evidenční číslo, razítko závodního výboru ROH, dobrý stav.

Anotace:
Pausaniovo dílo o deseti knihách, jež vzniklo v 70. letech 2. stol. n. l., je nejen průvodcem po starých uměleckých památkách a slavné minulosti Řecka, ale i svědectvím o jeho úpadku v autorově době. Pausaniás zachycuje události z dějin řeckých obcí od mytických počátků až .....
Cena:  80 Kč
    Koupit
  
Tacitus: Letopisy, 1975 historie * antika * Římská říše
 Tacitus, Publius Cornelius, ca 55-ca 116
 Letopisy


Svoboda, Praha 1975. Antická knihovna č. 27
Rozsah: 554, [1] s.
Vázaná, ve hřbetu mírně zažloutlá obálka, velmi dobrý stav.

Anotace:
Poslední Tacitovo dílo, nazvané Od smrti božského Augusta nebo zkráceně Letopisy, líčí v 16 knihách, zachovaných jen zčásti, období vlády císařů julsko-klaudijské dynastie až do smrti císaře Nerona v r. 68 n. l. Přes některé omyly a zdůrazňování negativních rysů doby vytvořil .....
Cena:  120 Kč
   Prodáno
  
Livius: Dějiny, 1971 historie * antika * Římská říše
 Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.
 Dějiny


Svoboda, Praha 1971. Antická knihovna č. 11
Rozsah: 500, [1] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Livius patří k významným římským historikům. Psal pro zábavu, poučení a mravní zušlechtění svých čtenářů. Z jeho rozsáhlého díla se zachoval jen zlomek, ale i ten zastínil všechna dějepisná díla minulých dob. Veliký vliv měl i ve středověku a pečlivě ho studovali i .....
Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Livius: Dějiny. II-III, 1972 antika * Římská říše * historie
 Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.
 Dějiny. II-III


Svoboda, Praha 1972. Antická knihovna č. 17
Rozsah: 587, [1] s.
Vázaná, obálka mírně zašlá, velmi dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Livius: Dějiny. II-III, 1972 antika * Římská říše * historie
 Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.
 Dějiny. II-III


Svoboda, Praha 1972. Antická knihovna č. 17
Rozsah: 587, [1] s.
Vázaná, obálka potrhaná s chybějící částí ve hřbetu, zkosený hřbet, vazba ušpiněná, uvnitř dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Bebel: Žena v minulosti, přítomnosti a budoucnosti [Žena a socialismus], 1896 socialismus * historie * politika
 Bebel, August, 1840-1913
 Žena v minulosti, přítomnosti a budoucnosti [Žena a socialismus]


Sociální Demokrat, Praha 1896
Rozsah: 470 s.
Převazba, zašlá, na prvních cca 40 stranách v okraji postupně ubývající skvrna mimo text, středně dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Václavík: Z Protektorátu do republiky : Příběhy příslušníků čs. zahraniční armády ze západu : [Třetí díl trilogie \ historie * Česko * 2. světová válka
Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
: Latinská rčení : Slavná slova, 1993 citáty * antika
 Latinská rčení : Slavná slova

Univers, Praha 1993
Rozsah: 135, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Livius: Od založení města. Kniha I., 1938 historie * antika * Římská říše
 Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.
 Od založení města. Kniha I.


I. L. Kober, Praha [1938]. Knihovna překladů latinských a řeckých klasiků č. 12
Rozsah: 76 s.
Brožovaná, dobrý stav.

Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
Livius: Od založení města. Kniha XXI., 1938 historie * antika * Římská říše
 Livius, Titus, ca 59 př. Kr.-ca 17 po Kr.
 Od založení města. Kniha XXI.


I. L. Kober, Praha 1938. Knihovna překladů latinských a řeckých klasiků č. 16
Rozsah: 72 s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Sallustius: Válka proti Katilinovi, 1938 historie * antika * Římská říše
 Sallustius, Gaius Crispus, 86-35 př. Kr.
 Válka proti Katilinovi


I. L. Kober, Praha 1938. Knihovna překladů latinských a řeckých klasiků č. 25
Rozsah: 37 s.
Brožovaná, dobrý stav.

Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
Ruppel: Soumrak ženevských bohů, 1943 historie * fašismus a nacismus * propaganda * politika
 Ruppel, Willy
 Soumrak ženevských bohů


Orbis, Praha 1943
Rozsah: 197, [4] s., [16] s. obr. příl.
Brožovaná, volné listy, část stránek v okrajích potrhaná po rozřezání, bez obrazové přílohy, dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Maier: Nacistické Německo : nenávist u moci, 2008 historie * Německo * fašismus a nacismus
 Maier, Corinne, 1963-
 Nacistické Německo : nenávist u moci


Levné knihy KMa, Praha 2008. Malá moderní encyklopedie
Rozsah: 65, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  30 Kč
    Koupit
  
Šolc: Indiánské historie, 1989 historie * Indiáni
 Šolc, Václav, 1919-1995
 Indiánské historie


Československý spisovatel, Praha 1989. Spirála
Rozsah: 428, [3] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Populárně vědecká knížka o minulosti i dnešním životě Eskymáků a Indiánů Severní, Střední a Jižní Ameriky. Seznamuje s teoriemi o původu Indiánů a Eskymáků, s archeologickými nálezy, jež vypovídají o životě dávných obyvatel, a vykresluje obraz Ameriky při příchodu .....
Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Hubáček: Boj o Filipíny, 1990 historie * 2. světová válka * válečné námořnictvo
 Hubáček, Miloš, 1937-
 Boj o Filipíny


Panorama, Praha 1990. Stopy, fakta, svědectví
Rozsah: 537 s., 32 s. foto
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
Schäffle: Z mého žití. I-II, 1911 historie * politika * paměti * ekonomie * Německo
 Schäffle, Albert Ebrhard Friedrich, 1831-1903
 Z mého žití. I-II


Karel Stan. Sokol, Praha 1911. Levná osvětová knihovna č. 40
Rozsah: 411 s.
Převazba, dva svazky v jedné knize, velmi dobrý stav.

Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Aronson: Napoleon a Josefína : Příběh lásky, 1993 historie * Francie * Napoleon * životopisy
 Aronson, Theo, 1930
 Napoleon a Josefína : Příběh lásky


Iris, Praha 1993. Femina č. 3
Rozsah: 220 s., [24] s. fot. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Weissensteiner: Osudové ženy korunního prince Rudolfa : od císařovny Alžběty k Mary Vetserové, 2007 historie * Rakousko-Uhersko * životopisy
 Weissensteiner, Friedrich, 1927-
 Osudové ženy korunního prince Rudolfa : od císařovny Alžběty k Mary Vetserové


Brána, Praha 2007
Rozsah: 156, [2] s., [16] s. obr. příl.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Anotace:
Tragický a dosud nevyjasněný příběh prince Rudolfa, jediného syna Františka Josefa I. a krásné císařovny Sisi, stále přitahuje historiky. Od narození až do své smrti byl následník trůnu a dědic mimo jiné i českých zemí středem zájmu mnoha žen. Autor portrétuje ty, které .....
Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Trevor-Roper: Poslední dny Adolfa Hitlera, 1947 Německo * fašismus a nacismus * historie * 2. světová válka
 Trevor-Roper, H. R. (Hugh Redwald), 1914-
 Poslední dny Adolfa Hitlera


Aventinum - Dr. O. Štorch-Marien, Praha 1947. Knihovna politicko-historických dokumentů č. 1
Rozsah: 235, [2] s.
Vázaná, obálka v okrajích potrhaná, jinak dobrý stav.

Anotace:
Jako důstojník zpravodajské služby dostal Trevor-Roper za úkol krok za krokem objasnit události posledních několika týdnů Hitlerova života. V krátké době po válce prostudoval ukořistěné písemnosti, pročetl deníky nacistů, hovořil se svědky ochotnými i mystifikujícími, přičemž .....
Cena:  90 Kč
   Prodáno
  
Čapek: Co máme věděti o Habeši a sousedních italských koloniích, 1935 historie
 Čapek, Otakar, 1893-1967
 Co máme věděti o Habeši a sousedních italských koloniích


Edice Psyche distributor, Praha 1935
Rozsah: 31 s.
Brožovaná, obálka mírně pomačkaná, velmi dobrý stav.

Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
Arnett: S nasazením života : od Vietnamu až po Bagdád : 35 let na válečných polích, 1996 historie * žurnalistika * válečné
 Arnett, Peter
 S nasazením života : od Vietnamu až po Bagdád : 35 let na válečných polích


Columbus, Praha 1996
Rozsah: 463 s., [16] s. obr. příl.
Vázaná (lamino), mírně zašlá, velmi dobrý stav.

Anotace:
Peter Arnett, jeden z nejuznávanějších válečných zpravodajů, ve své knize zdokumentoval historii vlastního života, pozoruhodně spjatou snad se všemi lokálními válečnými konflikty, které se ve druhé půli dvacátého století odehrály. Stroze novinářským stylem, nepostrádajícím .....
Cena:  120 Kč
   Prodáno
  
Lapierre: Hoří už Paříž?, 1985 historie * 2. světová válka * Francie
 Lapierre, Dominique, 1931 * Collins, Larry, 1929-2005
 Hoří už Paříž?


Odeon, Praha 1985. Galérie moderních autorů
Rozsah: 414, [2] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Reportáž čerpala nejen z vojenských a soukromých francouzských, amerických a německých archívů, ale zpracovala i svědectví francouzských, amerických a německých důstojníků a vojáků. Popisuje poměry v okupované Paříži - líčí isoukromé osudy jejích obyvatel a okupantů, .....
Cena:  30 Kč
    Koupit
  
Ivanov: Dwight Eisenhower, 1988 historie * politika * životopisy * USA
 Ivanov, Robert Fedorovič
 Dwight Eisenhower


Nakladatelství Svoboda, Praha 1988. Členská knižnice
Rozsah: 346, [2] s., [32] s. obr. příl.
Vázaná, obálka v hranách odřená, dobrý stav.

Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Gilbert: Norimberský deník, 1981 historie * 2. světová válka * Norimberský proces
 Gilbert, Gustave Mark
 Norimberský deník


Mladá fronta, Praha 1981. Máj č. 363
Rozsah: 404, [3] s., [16] s. fot. příl.
Vázaná, zkosený hřbet, obálka zašlá, dobrý stav.

Anotace:
Průběh norimberského procesu s nacistickými pohlaváry je viděn očima psychologa, který se účastnil celého soudního jednání v nejtěsnější blízkosti s obviněnými, s nimiž hovořil o přestávkách přelíčení i v celách. Stal se tak svědkem charakterů obžalovaných, z nichž .....
Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
Gilbert: Norimberský deník, 1981 historie * 2. světová válka * Norimberský proces
 Gilbert, Gustave Mark
 Norimberský deník


Mladá fronta, Praha 1981. Máj č. 363
Rozsah: 404, [3] s., [16] s. fot. příl.
Vázaná, obálka mírně zašlá, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
: V předvečer války : Z anglických a francouzských dokumentů, 1945 historie * Německo * 2. světová válka * politika * dokumenty * fašismus a nacismus
 V předvečer války : Z anglických a francouzských dokumentů

Melantrich, Praha 1945
Rozsah: 313, [10] s.
Brožovaná, obálka mírně zašlá, nerozřezané listy, velmi dobrý stav.

Anotace:
Až bude historie tvořit konečný soud o příčinách a vzniku nejstrašnější válečné katastrofy světových dějin, bude se moci opřít o prameny nejvyšší důležitosti: anglickou Modrou knihu a francouzskou Žlutou knihu. Tyto sbírky úředních diplomatických dokumentů, publikované .....
Cena:  200 Kč
    Koupit
  
: V předvečer války : Z anglických a francouzských dokumentů, 1945 historie * Německo * 2. světová válka * politika * dokumenty * fašismus a nacismus
 V předvečer války : Z anglických a francouzských dokumentů

Melantrich, Praha 1945
Rozsah: 313, [10] s.
Převazba, obálka vevázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  200 Kč
    Koupit
  
Kennedy: Pronásledování bitevní lodi Bismarck, 1987 historie * 2. světová válka * válečné námořnictvo
 Kennedy, Ludovic Henry Coverley
 Pronásledování bitevní lodi Bismarck


Mladá fronta, Praha 1987. Máj č. 487
Rozsah: 251, [2] s., [16] s. obr. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Autor zachycuje jednu z velkých událostí historie námořní bitvy-zničení nacistické vlajkové bitevní lodi Bismarck. Potopení tohoto nejmodernějšího plavidla v květnu 1941 nebylo jen dílčím úspěchem britského válečného námořnictva, ale znamenalo především odstranění hrozby britské dopravě v Atlantiku.
Cena:  40 Kč
   Prodáno
  
Kettner: Drama v Perlovém zálivu : Historie napadení Pearl Harboru : Reportážní rekonstrukce ze zahraničních pramenů, 1968 historie * 2. světová válka * USA
 Kettner, Petr, 1921-2003
 Drama v Perlovém zálivu : Historie napadení Pearl Harboru : Reportážní rekonstrukce ze zahraničních pramenů


Mladá fronta, Praha 1968
Rozsah: 156, [2] s.
Brožovaná, obálka zašlá, ve hřbetu potrhaná, uvnitř dobrý stav.

Anotace:
To není cvičení! Opakuji: To není cvičení! Jde o nálet na Pearl Harbor! Tato slova, vysílaná v neděli 7. prosince 1941 v 7.58 v anglickém jazyce do éteru, poodhalují děsivou tragédii přepadení nic netušící pacifické flotily USA, soustředěné v přístavu Pearl Harbor, tragédii, .....
Cena:  30 Kč
    Koupit
  
Boyne: Srážka titánů : námořní bitvy 2. světové války, 2001 historie * 2. světová válka * námořnictvo - válečné
 Boyne, Walter J., 1929-
 Srážka titánů : námořní bitvy 2. světové války


Naše vojsko, Praha 2001
Rozsah: 282, [6] s., [32] s. fot. příl.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Srážka titánů zahrnuje všechny aspekty války na moři včetně podílu menších námořních mocností, jako byly Francie, Itálie a Sovětský svaz. Autor zde hodnotí celkovou strategii, analyzuje hlavní bitvy a věnuje pozornost osobnostem na obou válčících stranách. Vypočítává všechny .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Schwarzer: Kdo chce válku : Dokumenty o militarizaci západního Německa, 1960 politika * historie * Německo
 Schwarzer, Josef
 Kdo chce válku : Dokumenty o militarizaci západního Německa


Naše vojsko, Praha 1960. Fakta a svědectví č. 12
Rozsah: 317, [1] s., [5] příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Obsahuje důkladně zpracovaný materiál o současném stavu militarizace západního Německa, a to po stránce organizační i personální, o plánech západoněmeckých militaristů, o dnešním stavu vyzbrojení vojenských jednotek a o mezinárodní, především americké pomoci poskytované pro znovuvyzbrojení západního Německa.
Cena:  70 Kč
    Koupit
  
Sommr: Od Tobrúku do Plzně, 1992 historie * 2. světová válka
 Sommr, Josef * Vališ, Zdeněk, 1955-
 Od Tobrúku do Plzně


Naše vojsko, Praha 1992. Memoáry
Rozsah: 142 s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Vožický: Kronika světové války 1914-1919. Díl II. [únor 1915 - září 1916], 1919 historie * 1. světová válka
 Vožický, F. P. (František P.), 1867-1929
 Kronika světové války 1914-1919. Díl II. [únor 1915 - září 1916]


F.P. Vožický, Na Král. Vinohradech 1919-1921. Belletrie
Rozsah: S. 145-288
Brožovaná, volné listy, dobrý stav.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Vožický: Kronika světové války 1914-1919. Díl IV. [prosinec 1917 - prosinec 1919], 1920 historie * 1. světová válka
 Vožický, F. P. (František P.), 1867-1929
 Kronika světové války 1914-1919. Díl IV. [prosinec 1917 - prosinec 1919]


nákladem vlastním, Praha 1920-1921. Belletrie
Rozsah: S. 433-632 s.
Brožovaná, rozpadlá, zadní část obálky chybí, přední část v okrajích potrhaná.

Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
César: Nacismus a Třetí říše, 1963 historie * Německo * fašismus a nacismus
 César, Jaroslav * Černý, Bohumil, 1922
 Nacismus a Třetí říše


Orbis, Praha 1963. Malá moderní encyklopedie č. 42
Rozsah: 269, [2] s., [16] s. fot. příl.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Obsah   
Anotace:
Populární přehled zahrnuje nejdůležitější události, jež charakterizují vznik, rozmach a konečný zánik nacismu. Kreslí povahu a metody A. Hitlera a jeho spolupracovníků, popisuje a hodnotí politické krédo v Mein Kampfu, mnichovský puč, styky s velkokapitálem, ustavení SA a SS, .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Opatrný: Poslední indiánské války, 1990 Indiáni * historie * USA
 Opatrný, Josef, 1945-
 Poslední indiánské války


Mladá fronta, Praha 1990. Kolumbus č. 121
Rozsah: 326 s., [8] s. obr. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Burton: Podvodníci, hochštapleři, sedmilháři : Pravdivé příběhy o nepravdách, 2005 historie
 Burton, Sarah, 1963
 Podvodníci, hochštapleři, sedmilháři : Pravdivé příběhy o nepravdách


Talpress, Praha 2005
Rozsah: 207, [1] s., [8] s. obr. příl.
Vázaná, obálka v okrajích mírně pomačkaná, velmi dobrý stav.

Cena:  70 Kč
   Prodáno
  
Dorazil: Poklady starověkého písemnictví, 1947 historie * literární památky
 Dorazil, Otakar, 1889-1979
 Poklady starověkého písemnictví


Josef Hokr, Praha 1947
Rozsah: 307, [1] s.
Kvalitní Xerokopie. Převazba, dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Puccini-Delbey: Sexuální život v Římě, 2009 historie * Římská říše * erotika
 Puccini-Delbey, Géraldine, 1966
 Sexuální život v Římě


Levné knihy KMa, Praha 2009
Rozsah: 399, [7] s.
Brožovaná, obálka mírně zašlá, velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Dvořák: Odkryté dějiny : první lidé na území Československa, 1984 historie * Česko * archeologie * pravěk
 Dvořák, Pavel, 1937-
 Odkryté dějiny : první lidé na území Československa


Mladá fronta, Praha 1984. Máj č. 437
Rozsah: 367 s.
Vázaná, obálka v okrajích mírně odřená, velmi dobrý stav.

Anotace:
Ohromné přesuny země při dolování a velkých stavbách odkryly v posledních 20-30 letech statisíce památek na dávnou minulost našeho území. Výsledkem záchranného archeologického výzkumu je nové poznání, nálezy často unikátní i ve světovém měřítku, a v souhrnu převrat v .....
Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Bradford: Sultánův admirál : Život Barbarossův, 1974 historie * Turecko * moře
 Bradford, Ernle, 1922-1986
 Sultánův admirál : Život Barbarossův


Orbis, Praha 1974. Cesty
Rozsah: 183 s., [40] s. obr. příl.
Vázaná, obálka potrhaná a odřená, jinak dobrý stav.

Anotace:
Historický cestopis vypráví nejprve o dvou bratrech Oručovi a Chizrovi Barbarossech, vynikajících námořnících 16. století ve službách tureckých, a posléze líčí vítězné bitvy a ovládnutí Středozemního moře a severoafrického Chizrem, admirálem, ale též vynikajícím diplomatem .....
Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
: Státy světa : mapy, státní symboly, základní údaje, obyvatelstvo, hospodářství, státní zřízení, historie, hlavy států, 2002 historie * politická geografie * politika * encyklopedie
 Státy světa : mapy, státní symboly, základní údaje, obyvatelstvo, hospodářství, státní zřízení, historie, hlavy států

Fragment, Havlíčkův Brod 2002
Rozsah: 424 s.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Cena:  120 Kč
   Prodáno
  
Liščák: Státy a území světa, 1998 historie * politika * encyklopedie * politická geografie
 Liščák, Vladimír, 1954 * Pácl, Pavel, 1932 * Fojtík, Pavel
 Státy a území světa


Libri, Praha 1998
Rozsah: 1095 s., [16] s. bar. obr. příl.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Anotace:
Publikace obsahuje všechny nezávislé státy světa a většinu závislých území. Další typy území jako sporná území, separatistické státy, autonomní území a jiné útvary jsou omezeny pouze na reprezentativní výběr. (z obálky 1998)
Cena:  150 Kč
   Prodáno
  
Jirsák: Sokol Královské Vinohrady : památné historické období 1887-1948 : příspěvek k 115. výročí vzniku Sokola Královské Vinohrady, 2001 historie * pragensia * Sokol * Česko
 Jirsák, Luděk
 Sokol Královské Vinohrady : památné historické období 1887-1948 : příspěvek k 115. výročí vzniku Sokola Královské Vinohrady


Tělocvičná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady, Praha 2001
Rozsah: 261, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Spěváček: Karel IV., 1979 historie * Česko * životopisy * panovnické rody * středověk
 Spěváček, Jiří, 1923-1996
 Karel IV. : Život a dílo : (1316-1378)


Svoboda, Praha 1979. Členská knižnice nakladatelství Svoboda
Rozsah: 720, [2] s. [120] s. čb a bar. fot. příl.
Vázaná, obálka potrhaná, na spodní hraně ořízky napsáno Karel IV., jinak dobrý stav.

Anotace:
Obsáhlá monografie zbavuje osobnost slavného Lucemburka romantických nánosů a snaží se ukázat, v čem byla jeho skutečná velikost i meze jeho možností, jimiž byl společensky a ideologicky limitován. Osobnost českého krále a římského císaře pojímá v úzkém sepětí s evropským .....
Cena:  120 Kč
   Prodáno
  
: Politické dějiny světa v datech I,II, 1980 historie * encyklopedie
 Politické dějiny světa v datech I,II

Svoboda, Praha 1980. Členská knižnice nakladatelství Svoboda
Rozsah: 870 s., S. 871-825
2 svazky. Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Příručka poskytuje rychlou informaci o nejdůležitějších událostech ze světových dějin. Uvádí data ze starověku, středověku, novověku a nejnovějšího období do r. 1945. Základní časové celky jsou opatřeny úvody, které podávají charakteristiku historického vývoje daného .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Nagai: Zvony Nagasaki : Deník oběti atomové bomby v Nagasaki, 1969 lékařství * atomové zbraně * 2. světová válka * Japonsko * historie * deníky
 Nagai, Takaši, 1908-1951
 Zvony Nagasaki : Deník oběti atomové bomby v Nagasaki


Vyšehrad, Praha 1969
Rozsah: 122, [5] s.
Brožovaná, obálka ve spodní části hřbetu asi 1 cm potrhaná, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Kniha japonského lékaře líčí otřesné osobní zážitky při pohromě, způsobené svržením atomové pumy na Nagasaki. Vypráví o ztrátách lidských životů, o obětavé a z velké části marné práci sboru lékařů a ošetřovatelek, o tragických následcích radioaktivního záření. .....
Cena:  50 Kč
   Prodáno
  
Had: Velká Británie 1945-1964, 1965 historie * Velká Británie * politika
 Had, Miloslav
 Velká Británie 1945-1964


NPL, Praha 1965
Rozsah: 408, [42] s., [8] s. fot. příl., [2] mapky
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
První obsáhlá monografie o poválečné Velké Británii v české literatuře analyzuje její vnitřní, hospodářskou, sociální a zahraniční politiku. Zvláštní pozornost věnuje dělnickému a odborovému hnutí, labouristické a komunistické straně. Činnost a problematiku konzervativní .....
Cena:  70 Kč
    Koupit
  
Had: Velká Británie 1945-1964, 1965 historie * Velká Británie * politika
 Had, Miloslav
 Velká Británie 1945-1964


NPL, Praha 1965
Rozsah: 408, [42] s., [8] s. fot. příl., [2] mapky
Vázaná, obálka v okrajích potrhaná, ve spodní části hřbetu kousek chybí, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  70 Kč
    Koupit
  
Wolf: Poslední svědkové pravěku, 1970 etnografie * antropologie
 Wolf, Josef, 1927
 Poslední svědkové pravěku


Svoboda, Praha 1970. Členská knižnice nakladatelství Svoboda
Rozsah: 242, [3] s., [40] s. čb příl., [12] bar. příl.
vyřazená

Anotace:
Současný český antropolog a etnolog vytvořil touto knihou "úvod do studia přírodních národů". Porovnává formy života, zvyky a hmotnou i duchovní úroveň kultury rozmanitých nejzaostalejších a zároveň nejstarších etnických skupin - starých obyvatel Austrálie, Tasmánců, Křováků, .....
Cena:  10 Kč
   Prodáno
  
: Na Berlín!, 1949 válečné * 2. světová válka
 Na Berlín!

Naše vojsko, Praha 1949
Rozsah: 260, [8] s. [30] s. obr. příl., [1] mapka
Vázaná, obálka vevázaná, dobrý stav.

Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Summers: Konspirace : poslední kniha o atentátu na J.F.K. : dramatická svědectví, nové důkazy, 1993 historie * USA * politika * atentáty
 Summers, Anthony, 1942-
 Konspirace : poslední kniha o atentátu na J.F.K. : dramatická svědectví, nové důkazy


Papyrus, Vimperk 1993
Rozsah: 588, [3] s., [16] s. fotogr.
Vázaná, mírně zašlá, dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Mátl: Utajené dějiny Čech. I.-II., 2004 historie * Česko * mystika
 Mátl, Vladimír * Dvořák, Otomar, 1951 * Česal, Aleš, 1976
 Utajené dějiny Čech. I.-II.


Ivo Železný, Praha 2004. Knihovna Fantastických fakt (velká řada) č. 13
Rozsah: 302, [1], 201, [2] s.
Brožovaná, skvrny na ořízce, jinak dobrý stav.

Cena:  80 Kč
    Koupit
  
Semjonov: Dobývání Sibiře : epos lidských vášní : román jedné země, 1941 Sibiř * historie * Rusko a SSSR
 Semjonov, Jurij
 Dobývání Sibiře : epos lidských vášní : román jedné země


Družstevní práce, Praha 1941. Orbis pictus - nová řada č. 20
Rozsah: 405, [2] s., [40] s. obr. příl., [1] mapka
Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Velíšek: Svět týden po týdnu, 2006 politika * reportáže * žurnalistika
 Velíšek, Zdeněk, 1933
 Svět týden po týdnu


Česká televize, Praha 2006. Edice ČT
Rozsah: 180, [3] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Kniha Zdeňka Velíška vychází z jeho příspěvků na internetovém portálu ČT24, avšak přibližuje čtenáři i autorovy zážitky z reportážních cest a jeho osobní vyznání reportéra a komentátora České televize. Leitmotivem knihy je téma Evropy. Nikoliv Evropy nazírané od stolu .....
Cena:  60 Kč
    Koupit
  
Žipek: Světová válka : (Její vznik, průběh a důsledky), 1923 historie * 1. světová válka
 Žipek, Alois, 1885-1950
 Světová válka : (Její vznik, průběh a důsledky)


Šolc a Šimáček, Praha 1923. Matice lidu
Rozsah: 399 s.
Nepěkná převazba, první listy uvolněné, dobrý stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Zbíral: Dějiny válčící Evropy, 1915 historie
 Zbíral, Karel
 Dějiny válčící Evropy


Ant. Svěcený, Praha 1915. Lidová knihovna
Rozsah: 111, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Úvod: Spisek, který předkládáme čtenářstvu, má účelem vylíčit v přehledu nejdůležitější dějinné události v historii pěti velmocí, které dnes zápasí mezi sebou. Šlo nám hlavně o politické dějiny, o vypsání toho, jak tyto státy vznikly, jak se vyvíjely, čím rostly .....
Cena:  60 Kč
   Prodáno
  
Zamarovský: Řecký zázrak, 1972 Řecko * starověk * antika * historie
 Zamarovský, Vojtěch, 1919-
 Řecký zázrak


Mladá fronta, Praha 1972. Máj č. 197
Rozsah: 517, [2] s., [32] s. obr. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Řeckým zázrakem autor nazývá zrod evropské kultury a civilizace v antickém Řecku. V poutavě psané práci, široce využívající poznatků historické literatury, sleduje dějiny starověkého Řecka od jejich mytických počátků přes klasické období až po ovládnutí Řecka Římany .....
Cena:  60 Kč
   Prodáno
  
Litera: Kdo je kdo ve světové politice, 1993 politika * historie * encyklopedie
 Litera, Bohuslav, 1950-
 Kdo je kdo ve světové politice


Svoboda-Libertas, Praha 1993
Rozsah: 279, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Na stránkách novin a časopisů se denně objevují nová jména, televizní obrazovka nám nabízí stále nové tváře politiků, kteří ovlivňují dění ve světě. Příručka, kterou držíte v ruce, vám pomůže orientovat se v této záplavě, neboť přináší přehled významných osobností .....
Cena:  70 Kč
    Koupit
  
Gisevius: Až k hořkému konci. I-II, 1947 historie * 2. světová válka * politika * fašismus a nacismus * Německo
 Gisevius, Hans Bernd, 1904-1974
 Až k hořkému konci. I-II


Dělnické nakladatelství, Praha 1947-1948. Tvář světa č. 1
Rozsah: LVII, 424, 389 s.
2 svazky. Převazba, obálka vevázaná, zkosený hřbet, uvolněné listy, vazba odřená, špatný stav.

Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Šnejdárek: Druhá světová válka, 1963 historie * politika * 2. světová válka
 Šnejdárek, Antonín, 1916-
 Druhá světová válka


Naše vojsko, Praha 1963. Máj č. 33
Rozsah: 304, [4] s. [16] s. fot.
Vázaná, obálka uvolněná a v okrajích mírně potrhaná, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Historická monografie zaměřená na nejtypičtější politické a vojenské momenty světové katastrofy, v níž zahynulo na 30 miliónů lidí. Umožňuje pochopit historický význam druhé světové války hlavně v jejích politických důsledcích po r.1945, kdy místo nového rozdělení světa .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Čapek: Bajky a podpovídky, 1946 beletrie
 Čapek, Karel, 1890-1938
 Bajky a podpovídky


Fr. Borový, Praha 1946. Spisy bratří Čapků č. 49
Rozsah: 249, [4] s.
Převazba, velmi dobrý stav.

Obsah   
Anotace:
Soubor drobných slovesných skladeb, vytěžených posmrtně z autorovy novinářské tvorby z let 1925-1938. Je to oslnivý kaleidoskop vtipných, útočných i výchovných myšlenek, nápadů a postřehů, obírajících se člověkem, zvířetem, přírodou, věcmi, dějinami, literaturou anebo .....
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Čapek: Anglické listy, 1934 beletrie * cestopisy * Velká Británie
 Čapek, Karel, 1890-1938
 Anglické listy


Fr. Borový, Praha 1934. Spisy bratří Čapků č. 19
Rozsah: 151, [2] s.
Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Také tento cestopis je založen na vtipných postřezích a vtipných vyjádřeních. Autor jej nezatěžuje slovníkovými či historickými poznatky, všímá si lidí a všedních věcí, jako anglických parků, ulic, muzeí, nedělí s jejich nudou, klubů, zoologických zahrad, katedrál, venkova, .....
Cena:  50 Kč
    Koupit
  
Čapek: Bajky a podpovídky, 1961 beletrie
 Čapek, Karel, 1890-1938
 Bajky a podpovídky


Československý spisovatel, Praha 1961. Dílo bratří Čapků
Rozsah: 189, [4] s.
Vázaná, obálka mírně odřená, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Soubor drobných slovesných skladeb, vytěžených posmrtně z autorovy novinářské tvorby z let 1925-1938. Je to oslnivý kaleidoskop vtipných, útočných i výchovných myšlenek, nápadů a postřehů, obírajících se člověkem, zvířetem, přírodou, věcmi, dějinami, literaturou anebo .....
Cena:  40 Kč
    Koupit
  
Žilin: Kutuzov, 1988 historie * Rusko a SSSR * vojenství * životopisy
 Žilin, Pavel Andrejevič
 Kutuzov


Naše vojsko, Praha 1988. Živá minulost č. 98
Rozsah: 282, [4] s.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Prescott: Dějiny dobytí Mexika, 1956 historie * Mexiko
 Prescott, William Hickling, 1796-1859
 Dějiny dobytí Mexika


Orbis, Praha 1956. Poznání světa
Rozsah: 583, [2] s., [24] s. obr. příl., [1] mapka
Vázaná, obálka v okrajích odřená a potrhaná, na ořízce skvrny, uvnitř dobrý stav.

Anotace:
Klasické dílo americké i světové literatury je historickým obrazem závažných zeměpisných objevů, které byly v 15. a 16. století motivovány jednak náboženstvím (šíření víry), jednak kolonisátorskou honbou za zlatem. Obsáhlé vyprávění, zpracované podle pramenů dostupných .....
Cena:  80 Kč
   Prodáno
  
Winterbotham: Přísně tajné, 1981 historie * 2. světová válka * špionáž a tajné služby
 Winterbotham, F.W. (Frederick William), 1897
 Přísně tajné


Mladá fronta, Praha 1981. Archiv č. 31
Rozsah: 197, [1] s.
Brožovaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Za války byl Winterbotham pověřen dozorem nad bezpečností a utajením systému Ultra a technickou stránkou rozluštění kódu Enigmy se proto zabývá jen letmo. V knize se snaží vylíčit, jak za druhé světové války byly "zpracovávány" a za naprostého utajení dodávány prezidentu Rooseveltovi, .....
Cena:  30 Kč
    Koupit
  
Lippmann: Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států, 1946 historie * politika * USA
 Lippmann, Walter, 1889-1974
 Zahraniční politika a válečné cíle Spojených států


Družstevní práce, Praha 1946
Rozsah: 279, [8] s.
Brožovaná, obálka potrhaná a její přední část odtržená, volné listy, uvnitř dobrý stav.

Anotace:
Tato kniha představuje typ politické literatury u nás dosud skoro neznámý. Jejím autorem je významný americký spisovatel, žurnalista a filosof. Rozebírá americkou mezinárodní politiku posledních padesáti let a odhaluje její chyby (i svou osobní účast na nich) s volností a upřímností, .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Kuděj: Rvavý Holybee a jiné povídky, 1922 beletrie * dobrodružné
 Kuděj, Zdeněk Matěj, 1881-1955
 Rvavý Holybee a jiné povídky


nákladem vlastním, Praha 1922
Rozsah: 237 s.
Převazba, dobrý stav.

Anotace:
Povídky vyšly později v souboru Cid. Obsah (1922): Rvavý Holybee /5/, Napravení Johna Hammocka mladšího /26/, Láska Alice O'Healyové /62/, Žena, která dovedla zachrániti /85/, Milionářův hlídač /96/, Jak pozbyl Old Warsity prstů /114/, V hotelu Armády Spásy /132/, Domů /187/, Indián /213/, O lásce oddané /222/.
Cena:  90 Kč
   Prodáno
  
Borovička: Pearl Harbor 1941 : ze zákulisí jednoho zákeřného přepadu, 2001 historie * 2. světová válka
 Borovička, Michael, 1951-
 Pearl Harbor 1941 : ze zákulisí jednoho zákeřného přepadu


Ottovo nakladatelství - Cesty, Praha 2001
Rozsah: 96 s.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Cena:  70 Kč
    Koupit
  
Neillands: V bojové zóně : speciální jednotky od roku 1945, 2001 vojenství * historie * speciální jednotky
 Neillands, Robin, 1935-
 V bojové zóně : speciální jednotky od roku 1945


Deus, Praha 2001
Rozsah: 302, [2] s., [16] s. obr. příl.
Vázaná (lamino), bez přebalu, velmi dobrý stav.

Anotace:
Kniha vojenského historika a zakladatele Royal Marine Commandos, tedy autora nanejvýš povolaného, přibližuje vývoj a bojové nasazení speciálních jednotek po roce 1945 (s krátkou exkurzí do let předcházejících). Autor se postupně věnuje nasazení a činnosti těchto jednotek v Koreji, .....
Cena:  150 Kč
    Koupit
  
McRaven: Speciální operace : teorie a praxe speciálních bojových operací naší doby, 2002 speciální jednotky
 McRaven, William H.
 Speciální operace : teorie a praxe speciálních bojových operací naší doby


Jota, Brno 2002. Jota military
Rozsah: 394, [1] s.
Vázaná, zašlá horní ořízka, jinak dobrý stav.

Anotace:
Jak může malá skupina vojáků zaútočit na číselně mnohem početnějšího protivníka, který ji očekává v opevněném obranném postavení, a mít přesto naději na úspěch? Zní to možná neuvěřitelně, ale přesně o tom jsou speciální operace. Bill McRaven velel družstvu SEAL, .....
Cena:  100 Kč
    Koupit
  
Barnett: Hitlerovi generálové, 2000 historie * 2. světová válka * Německo * fašismus a nacismus * vojenství
 Barnett, Correlli
 Hitlerovi generálové


Jota, Brno 2000. Military
Rozsah: 557, [3] s., [16] s. obr. příl.
Vázaná, zašlá horní ořízka, jinak dobrý stav.

Anotace:
Studie o Hitlerových generálech spojuje osobnost samotného Hitlera, protože bez něj by nebylo žádných vítězství, žádných porážek, žádných maršálských holí, žádných "lidových soudů" ani mezinárodních vojenských tribunálů; nebylo by žádné války. Hitler připomínal .....
Cena:  100 Kč
   Prodáno
  
Ivanov: Nejen černé uniformy : Monology o atentátu na Reinharda Heydricha, 1964 odboj - protifašistický * historie * 2. světová válka * Česko * Heydrichiáda
 Ivanov, Miroslav, 1929-1999
 Nejen černé uniformy : Monology o atentátu na Reinharda Heydricha : Monology o atentátu na Reinharda Heydricha


Naše vojsko, Praha 1964. Dokumenty č. 132
Rozsah: 271, [5] s., [14] s. obr. příl.
Vázaná, velmi dobrý stav.

Anotace:
Atentát na Heydricha, jeho motivy a důsledky, dosud zcela historiografie neobjasnila. Zvláště zapomínala na stovky drobných a prostých hrdinů, kteří pomáhali útočníkům. Za těmi se vypravil autor. Shromáždil třicet vyprávění a písemných svědectví; dosvědčují odhodlání k boji proti okupantům.
Cena:  80 Kč
    Koupit
  
: Historie moderní války, 2007 vojenství * historie
 Historie moderní války

Mladá fronta, Praha 2007. Arma & Musae
Rozsah: 429, [2] s.
Vázaná, obálka chybí, na vazbě drobné oděrky, zkosený hřbet, jinak dobrý stav.

Cena:  80 Kč
    Koupit
  
Trevor-Roper: Poslední dny Adolfa Hitlera, 1947 Německo * fašismus a nacismus * historie * 2. světová válka
 Trevor-Roper, H. R. (Hugh Redwald), 1914-
 Poslední dny Adolfa Hitlera


Aventinum - Dr. O. Štorch-Marien, Praha 1947. Knihovna politicko-historických dokumentů č. 1
Rozsah: 235, [2] s.
Vázaná, obálka chybí, jinak velmi dobrý stav.

Anotace:
Jako důstojník zpravodajské služby dostal Trevor-Roper za úkol krok za krokem objasnit události posledních několika týdnů Hitlerova života. V krátké době po válce prostudoval ukořistěné písemnosti, pročetl deníky nacistů, hovořil se svědky ochotnými i mystifikujícími, přičemž .....
Cena:  80 Kč
    Koupit
  
 
>
  předchozí stránka     následující stránka